MILJÖ

Vi har sedan vår lantbruksstart försökt att minimera körning i fält och också så långt möjligt ha plöjningsfri odling. Det nu mer populära regenerativa lantbruket har vi utfört i lång tid och redan tidigt 90-tal hade vi lärt oss att tex. betesmark bör inte avbetas efter normer som konstruerats av våra länstyrelser. För att erhålla jordar med god avkastning samt buffring av näring och vatten måste man återföra stor del av växtmassan på skonsamt sätt. Nedtrampning, ytlig jordbearbetning och/eller årligen en rejäl mängd förna (nedvissnade växter). Det bästa för marken är att uppnå så maximalt mycket biologiskt liv man kan (både över och under mark).

Dela den här sidan